Genom att surfa på vår sida godkänner du vår användning av cookies enligt vår integritetspolicy samt våra regler och villkor.

Regler och villkor

 1. SPELARES REGLER OCH VILLKOR

  1. VILLKOR FÖR WEBBPLATSEN (“VILLKOR”)

   Observera att i dessa regler och villkor betyder “du” eller “din” eller “användare” eller “spelare” en person som använder programvaran och tjänster på Mandalorian Technologies Limited-webbplatser. Om inte annat anges hänvisar “vi”, ”oss” eller ”vår" kollektivt till Mandalorian Technologies Limited som finns på noaccountcasino.com, noaccountbet.com, prankcasino.com och dess dotterbolag, affiliates, direktörer, tjänstemän, anställda, agenter och entreprenörer.

  2. RÄTT ATT ANVÄNDA PROGRAMVARA

   Du får installera och använda programvaran och allt innehåll som härleds till programvaran i samband med användningen av webbplatserna i enlighet med dessa villkor & villkor. Programmet ger dig möjlighet att använda våra speltjänster tillgängliga via webbplatserna (“tjänster”). Du får installera programvaran på en hårddisk eller annan lagringsenhet och kan göra säkerhetskopior av programvaran, under förutsättning att sådana säkerhetskopior endast används av dig i samband med tjänsterna via en dator som du är huvudanvändare för. Programvarans kod, struktur och organisation skyddas av immateriell äganderätt. Du får inte:

   • Kopiera, vidaredistribuera, publicera, bakåtkompilera, dekompilera, demontera, modifiera, översätta eller göra några försök att komma åt källkoden för att skapa egna verk av källkoden, eller på annat sätt
   • sälja, överlåta, vidarelicensiera, överföra, distribuera eller hyra ut programvaran
   • göra programvaran tillgänglig för tredje part via ett datornätverk eller på annat sätt
   • exportera programvaran till något land (oavsett om det sker via fysisk eller elektronisk väg)
   • använda programvaran på ett sätt som är förbjudet enligt gällande lagar eller förordningar.
   • “icke tillåtna användningar”. Du kommer att vara ensamt ansvarig för eventuella skador, kostnader eller utgifter som uppstår på grund av eller i samband med utövande av icke tillåtna användningar.
  3. WEBBPLATSEN

   Denna sida definierar de villkor som gäller för pengar, spel och satsningar som accepteras av oss och alla tjänster som erbjuds på noaccountcasino.com, prankcasino.com, noaccountbet.com och på någon annan webbplats som drivs av Mandalorian Technologies Limited, som är vederbörligen licensierad av svenska spelmyndigheten (Spelinspektionen) och Malta Gaming Authority.

  4. Använda

   GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, TJÄNSTERNA ELLER WEBBPLATSEN, BEKRÄFTAR DU DITT SAMTYCKE TILL DESSA REGLER OCH VILLKOR.

 2. SPRÅK SOM ANVÄNDS OCH ÄNDRINGAR SOM GJORTS I VILLKOREN

  1. REGLER OCH VILLKOR SPRÅK

   Mandalorian Technologies Limiteds regler och villkor, som publiceras på webbplatsen (och uppdateras då och då), tillhandahålls på svenska, engelska och andra språk som kan läggas till utan förvarning. Det är dock den svenska versionen av dessa regler och villkor som utgör grunden för dessa villkor. Översättningar till andra språk kan göras som en tjänst och görs i god tro. Men i händelse av tvetydighet mellan den svenska versionen och en översättning har den svenska versionen företräde framför alla översättningar.

  2. Program

   Dessa regler och villkor gäller för en spelare som får tillgång till tjänsterna från en svensk IP-adress, med ett svenskt Bankidentifiering, som har permanent eller stadigvarande hemvist i Sverige.

  3. ÄNDRINGAR I REGLER OCH VILLKOR

   Villkoren kommer att uppdateras och ändras från tid till annan när så krävs av Mandalorian Technologies Limited. Alla sådana ändringar kommer att meddelas dig i förväg och du måste bekräfta ditt godkännande av villkoren innan sådana ändringar träder i kraft.

 3. OM NOACCOUNTBET.COM, NOACCOUNTCASINO.COM OCH PRANKCASINO.COM

  noaccountcasino.com, prankcasino.com och noaccountbet.com är varumärken som förvaltas av Mandalorian Technologies Limited, ett maltesisk registrerat företag vars registrerade adress är bastioner kontor NO2, Triq Emvin Cremona, FLORIANA frn 1281, Malta. Alla transaktioner mellan spelaren och Mandalorian Technologies Limited äger rum på Malta.

 4. LICENSIERINGS-OCH REGLERINGSORGAN

  noaccountcasino.com, prankcasino.com och noaccountbet.com drivs av Mandalorian Technologies Ltd, ett bolag bildat på Malta, Med registreringsnummer C 75805 och registrerad adress Bastions Office NO2, Triq Emvin Cremona, FLORIANA frn 1281, Malta. Mandalorian Technologies Ltd är licensierat och reglerat av Swedish Gaming Authority (Spelinspektionen). Se svenska spelmyndighetens beslut den 10 December 2018 med nummer 18Li7363. Licensen är giltig till den 26 Maj 2021.

  Mandalorian Technologies Ltd är också licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority (MGA) med licensnummer MGA/B2C/403/2017 utfärdat på 12/28/2017.

 5. Jurisdiktioner

  Spel via Internet kan vara olagligt i den jurisdiktion/det land där du befinner dig. Mandalorian Technologies Limited har inte för avsikt att göra det möjligt för dig att strida mot gällande lag. Du är ansvarig för alla spel aktiviteter och du är också ansvarig för att se till så du inte bryter mot någon lag eller lagstiftning som förbjuder spel online. Innan du får tillgång till och använder tjänsterna i någon jurisdiktion utanför Sverige bör du konsultera juridisk expertis i den jurisdiktion du befinner dig.

 6. DITT KONTO

  1. Ålder

   Alla sökande måste vara över 18 år och ska under alla omständigheter ha uppnått myndighetsåldern enligt vad som anges i deras bosättningsland för att registrera sig hos Mandalorian Technologies Limited. Mandalorian Technologies Limited förbjuder underåriga eller minderåriga att delta i något av spelen eller använda tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att begära bevis på ålder från alla spelare och stänga av ett konto tills tillfredsställande dokumentation tillhandahållits. Det är varje spelares ansvar att kontrollera att lagarna i deras delstat/land gällande spel online tillåter dem att använda våra tjänster före registrering. Se avsnitt 5 (jurisdiktioner).

  2. Konto

   Du måste registrera dig personligen för ett konto. Du får bara öppna och använda ett enda konto. Om du innehar fler än ett konto förbehåller vi oss rätten att stänga av dina konton tills alla kontouppgifter och saldon (som tillhör dig) konsolideras. När det är klart kommer alla andra konton att avslutas och enbart ett aktivt konto finnas kvar.

  3. PERSONLIG INFORMATION

   När du registrerar dig måste du uppge giltig legitimation, adress, e-postadress och personligt telefonnummer. All information som lämnas när du registrerar dig på webbplatsen måste vara korrekt och fullständig i alla avseenden. Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att bekräfta din adress genom att skicka ett brev till dig eller genom att kontakta dig via e-post. All fysisk korrespondens kommer att vara diskret och kuvertet kommer inte att visa någon hänvisning till Mandalorian Technologies Limited. När sådan korrespondens inleds kommer alla uttagsförfrågningar att förbli väntande tills korrespondensen har returnerats och godkänts av Mandalorian Technologies Limited.

  4. NOGGRANNHET

   Du ombeds att hålla dina registreringsuppgifter uppdaterade. Om du ändrar din adress, e-postadress, telefonnummer eller annan kontaktuppgift eller personlig information, vänligen kontakta Mandalorian Technologies Limited Player Services på support@noaccountbet.com för att uppdatera din kontoinformation.

  5. AKTIVERING

   Alla sökande kan få ett e-postmeddelande till den registrerade e-postadressen för kontoaktivering. Alla konton måste aktiveras via det e-postmeddelandet. Om detta inte slutförs förbehåller sig Mandalorian Technologies Limited rätten att stänga av alla aktiviteter på kontot tills kontouppgifterna har verifierats.

  6. GODTAGANDE

   Genom att registrera ett konto anses du ha accepterat och förstått alla regler och villkor som visas på webbplatsen av Mandalorian Technologies Limited. Vi rekommenderar att alla spelare skriver ut (eller sparar till fil) alla transaktionsregister, spelregler, avbokningsregler och Utbetalningspolicy. Det rekommenderas också att du granskar avsnittet relaterade till regler och reglering av spelen.

   Observera att Mandalorian Technologies Limited inte åtar sig att behålla tidigare versioner av dessa villkor eller annan dokumentation tillgängliga.

  7. INAKTIVT KONTO

   Om ett konto förblir vilande eller inaktivt utan kontotransaktioner under en period som överstiger 30 månader och kontot har ett saldo, ska Mandalorian Technologies Limited försöka kontakta dig i syfte att returnera eventuella kvarvarande medel.

  8. ÖVERFÖRINGAR MELLAN KONTON

   Överföringen av medel mellan enskilda konton är strängt förbjuden. Mandalorian Technologies Limited förbjuder spelare att sälja, överföra och/eller förvärva konton till/från andra spelare.

  9. KONTOAVSTÄNGNING

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att neka din registrering och stänga eller avsluta ditt konto efter eget gottfinnande. Alla avtalsförpliktelser som redan har gjorts kommer dock att respekteras.

  10. STÄNGNING AV KONTO

   Om du vill avsluta ditt konto, Följ instruktionerna på webbplatsen eller kontakta Mandalorian Technologies Limited via vår livechatt. Var beredd på att identifiera dig via bank-ID för att bekräfta din identitet.

  11. ÅTERSTÄLLANDE AV MEDEL

   Om du vill återställa pengar som hålls i ditt vilande eller avstängda konto ombeds du att kontakta kundservice på support@noaccountbet.com.

 7. INSÄTTNINGAR/UTTAG

  Enligt vår licens förpliktelser enligt den svenska spellagen måste Mandalorian Technologies Limited informera dig om att dina medel hålls åtskilda från Mandalorian Technologies Limiteds affärskonton för att skydda dig i händelse av Mandalorian Technologies Limiteds insolvens.

  1. METODER FÖR INSÄTTNINGAR/UTTAG

   Alla insättningar och uttag på www.noaccountcasino.com, www.prankcasino.com och www.noaccountbet.com kommer att ske genom Trustly’s Pay N Play betalningssystem.

  2. IDENTIFIERINGSKONTROLLER

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att be dig om verifikationshandlingar vid insättningar som gjorts eller innan du genomför ett uttag. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

   • kopia av identitetshandlingar med foto, till exempel pass eller körkort
   • handlingar som styrker permanent adress och stadigvarande bosättning som inte är äldre än 3 månader.
  3. IDENTITETSKONTROLLER

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att köra kontroller av alla spelare med tredje parts kreditinstitut på grundval av den information som lämnas vid registreringen. Mandalorian Technologies Limited kommer att utföra en fullständig identitetskontroll av ackumulerade insättningar på €2000.

  4. POSTER

   Det är spelares ansvar att behålla kopior av transaktionsuppgifter, policyer och regler för webbplatsen. Det är också spelares ansvar att känna till lagarna om onlinespel i det land där du är bosatt

  5. UTTAG

   Alla uttag som görs kommer endast att betalas till det namn som användes när du registrerade dig på webbplatsen och namnet måste överensstämma med namnet som registrerats. Medel måste tas ut med samma metod som används för deponering, upp till beloppet av insättningen. Observera att vid eventuella uttag kan det uppstå en viss fördröjning på grund av vår identitetsverifieringsprocess. Men detta tar inte längre än maximalt 5 dagar.

  6. UPPDATERA BETALNINGSUPPGIFTER

   Att uppdatera eller lägga till ytterligare betalningsuppgifter kan endast göras genom att kontakta kundservice.

   För din egen säkerhet förbehåller vi oss rätten att endast medge uttag på maximalt 10 000 euro under 24 timmar. Alla ackumulerade insättningar över 1 000 euro kan inte tas ut om de inte först har används för satsningar.

 8. BONUSAR

  1. SEPARATA VILLKOR

   Alla kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden omfattas av kampanjspecifika regler och villkor, och eventuell gratis bonus som krediteras till ditt konto måste användas enligt dessa regler och villkor.

  2. MISSBRUK AV BONUS SYSTEM

   I händelse av att Mandalorian Technologies Limited anser att du missbrukar eller försöker missbruka en bonus eller annan kampanj, eller om du sannolikt kommer att gynnas genom missbruk eller brist på god tro från en spel policy som antagits av Mandalorian Technologies Limited, kan Mandalorian Technologies Limited efter eget gottfinnande, neka, undanhålla eller dra tillbaka gällande bonus eller kampanj, eller upphäva någon policy antingen tillfälligt eller permanent, eller avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller blockera ditt konto. Under sådana omständigheter ska Mandalorian Technologies Limited inte ha någon skyldighet att återbetala några medel som kan finnas i dina konton annat än ditt ursprungliga insättningsbelopp.

  3. RÄTT ATT HÄVA

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka kampanjer, bonusar eller specialerbjudanden.

 9. PERSONUPPGIFTER

  1. För information om vår behandling av personuppgifter, se vår integritetspolicy här.
 10. IMMATERIELLA

  1. De varumärken som hänför sig till Mandalorian Technologies Limited varumärken, inklusive men inte begränsat till .com och andra varumärken, servicemärken och/eller handelsnamn som används av Mandalorian Technologies Limited (“varumärkena”) är de varumärken, servicemärken och/eller handelsbeteckningar som tillhör Mandalorian Technologies Limited och som förbehåller sig alla rättigheter till sådana varumärken. Genom att använda programvaran, tjänsterna eller webbplatserna bekräftar du härmed att du inte erhåller några rättigheter till varumärkena eller innehållet och du får endast använda dess i enlighet med dessa regler & villkor.

  2. Programvaran, tjänsterna eller webbplatsen kan innehålla funktioner där användaren kan lägga upp eller publicera text, bilder, videor eller andra upphovsrättsskyddade material (“användargenererat innehåll”). Genom att posta eller publicera användargenererat innehåll garanterar du att du har förvärvat alla rättigheter som krävs för din och Mandalorian Technologies Limiteds användning och reproduktion av sådant användargenererat innehåll. Dessutom beviljar du Mandalorian Technologies Limited en licens att använda användargenererat innehåll för de ändamål som avses i dessa regler och villkor, och du ska gottgöra och hålla Mandalorian Technologies Limited skadeslöst från och mot eventuella anspråk från tredje part avseende Mandalorian Technologies Limiteds användning av användargenererat innehåll (eller del därav). Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att ta bort allt användargenererat innehåll som ( enligt Mandalorian Technologies Limiteds åsikt) utgör risk och kränker tredje parts rättigheter i enlighet med dessa villkor eller tillämplig lag.

 11. ANVÄNDNING AV AUTOMATISERADE SPELARE (“BOTS”) OCH OLAGLIG PROGRAMVARA

  1. ILLEGAL PROGRAMVARA OCH ROBOTAR

   Användning och missbruk av en bugg eller robotar eller någon annan form av artificiell intelligens i någon av programvaran eller tjänsterna som tillhandahålls av Mandalorian Technologies Limited är olagligt.

  2. ICKE-TILLÅTEN PROGRAMVARA

   Användning av programvara för att påverka eller modifiera resultatet av något av de spel som erbjuds av Mandalorian Technologies Limited eller Spelarmaskopi för ekonomisk vinning är strängt förbjudet och alla pengar som förvärvas på detta sätt kommer att dras från spelarens medel.

  3. RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN

   Mandalorian Technologies Limited skall vidta alla nödvändiga åtgärder i händelse av maskopi, användning och/eller missbruk av en bugg, bot eller någon annan form av artificiell intelligens från en spelare som blockering av spelarkontot, frysning av medel och förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder.

 12. AVBROTT, ANSVARSBEGRÄNSNING, FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER ETC.

  1. AVBROTT

   Mandalorian Technologies Limited är inte ansvarigt för några driftstopp, serveravbrott, laggning, eller några tekniska eller politiska störningar i spelet. Mandalorian Technologies Limited är inte ansvarigt för några handlingar eller försummelser som gjorts av din Internetleverantör eller någon tredje part som du har anlitat för att få tillgång till den server som är värd för webbplatsen.

  2. ANSVARSBEGRÄNSNING

   Med förbehåll för Mandalorian Technologies Limiteds uppsåtliga försummelse eller grov vårdslöshet och i den utsträckning det är tillåtet enligt lag, är Mandalorian Technologies Limited endast ansvarigt för direkta skador som orsakats på grund av Mandalorian Technologies Limited ’ s ansvarlöshet och inte för några indirekta skador på grund av och på något sätt i samband med Din användning av, eller oförmåga att använda Programvaran, Tjänsterna eller webbplatserna.

   Utan hinder av motsatsen, ska ingenting i dessa villkor utesluta eller begränsa Mandalorian Technologies Limiteds ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskada.

  3. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

   Om inte annat anges i dessa regler och villkor och i den utsträckning som tillåts enligt lag, tillhandahålls programvaran, tjänsterna och webbplatserna “som de är” och “i mån av tillgång”, och Mandalorian Technologies Limited lämnar inga garantier eller representationer, vare sig uttryckliga eller underförstådda (enligt lag, författning eller på annat sätt) inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, fullständighet eller riktighet av Programvara/tjänster eller intrång i tillämpliga lagar och förordningar. Mandalorian Technologies Limited lämnar inga garantier för att programvaran eller tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, vara oavbruten, snabb, säker eller felfri, att defekter kommer att korrigeras eller att programvaran eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller representerar att full funktionalitet, noggrannhet och tillförlitlighet av programvaran eller tjänsterna som till resultat eller noggrannhet av information som erhållits av dig. I händelse av system-eller kommunikationsfel som rör generering av slumptal, spel avräkning eller annan del av produkten, kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig som ett resultat av sådana fel och vi förbehåller oss rätten att annullera alla spel på tjänsten i fråga.

  4. FELAKTIGA OCH/ELLER AVBRUTNA SPEL

   I händelse av felaktiga och/eller avbrutna spel avslutas spelet, alla satsningar annulleras och summan av insatsen återbetalas till ditt konto.

  5. SYSTEMFEL

   Om ett grundläggande fel, misstag eller systemfel resulterar i en felaktig utbetalning eller felaktigt resultat, är alla gjorda satsningar ogiltiga och beloppet för insatsen/erna återbetalas till ditt konto.

  6. BEGRÄNSNINGAR AV SATSNINGAR

   Vi förbehåller oss rätten att vägra eller begränsa alla satsningar efter eget gottfinnande oavsett anledning. Under omständigheter där en insats bedöms vara eller förklaras ogiltig av oss efter eget gottfinnande, kommer alla belopp som dras från ditt konto med avseende på insatsen eller insatsen att krediteras till ditt konto. Satsningar gäller endast om de accepteras av vår server och omfattas av avtalet. Fram till accepterande, kommer ingen kommunikation från dig vara bindande för oss och all information som visas på denna webbplats utgör endast en inbjudan att spela. Fel (vare sig på en webbplats eller din utrustning) ogiltigförklarar alla spel och insatser. Om vi bestämmer oss för att avstå från en regel i Fair Plays intresse för er, skall den bara vara för det ögonblicket och skall inte vara prejudicerande för framtiden.

  7. RÄTT ATT ANNULLERA

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att annullera eventuella vinster som erhållits till följd av missbruk av ett maskinvaru-eller programvarufel. Spelare som missbrukar sådana fel/störningar är föremål för att deras konto stängs och eventuella insättningar och/eller vinster förverkade. I händelse av att en webbplats eller ett system upptäcks innehålla fel är alla spel ogiltiga.

 13. LÄNKAR

  Mandalorian Technologies Limited skall inte vara ansvarigt i kontrakt, kränkning, vårdslöshet eller på annat sätt, för någon förlust eller skada som uppstår på grund av eller på något vis i samband med din användning, av någon länk som finns på webbplatserna. Företaget ansvarar inte för innehållet på någon webbplats som länkas till från webbplatserna eller via tjänsterna.

 14. TILLGÄNGLIGHET FÖR ERBJUDANDEN

  1. GILTIGHET/RÄTTIGHET

   Alla Spelarerbjudanden är begränsade till ett per person, Familj, hushållsadress, e-postadress, telefonnummer, samma betalkontonummer och delad dator, t.ex. skola, bibliotek eller arbetsplats. Alla Mandalorian Technologies Limiteds erbjudanden är avsedda för hobbyspelare och Mandalorian Technologies Limited kan efter eget gottfinnande begränsa spelarnas behörighet att delta i kampanjer. Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillgängligheten för ett erbjudande eller alla erbjudanden till varje enskild spelare eller grupp av spelare.

   Alla Spelarerbjudanden är begränsade till nya spelare. Alla kunder med ett befintligt konto som inte har loggat in sedan 01/01/2019 anses vara en ny spelare.

  2. ÅTERKALLA ERBJUDANDE

   Vi förbehåller oss rätten att återkräva alla bonusar som delats ut och eventuella vinster som uppstått om spelare befinns manipulera eller missbrukar någon aspekt av en Mandalorian Technologies Limited-kampanj. Om det finns bevis för en serie spel placerade av en spelare eller grupp av spelare, som på grund av utökade betalningar genom kampanjerbjudanden resulterar i garanterade spelarvinster oavsett utfallet, förbehåller sig Mandalorian Technologies Limited rätten att ignorera bonuselementet i sådana erbjudanden och reglera satsningar till rätt odds. Vi förbehåller oss vidare rätten att be en spelare att tillhandahålla tillräcklig dokumentation för att vi ska vara nöjda med vår absoluta kontroll gällande spelarens identitet innan vi krediterar någon bonus, gratisspel eller erbjudande till deras konto.

 15. INSAMLING AV VINSTER

  Vinster läggs till i den valda valutan för ditt konto till det godkända saldot på ditt konto. Om du vill ta ut en del av eller hela ditt saldo kan du välja hur mycket du vill ta ut. Det maximala uttagsbeloppet per 24-timmarsperiod är 100, 000 SEK eller motsvarande i annan valuta. Om du behöver ett uttag som överskrider detta belopp, vänligen kontakta kundtjänst. Om det finns några funderingar eller frågor om uttag av vinster vänligen maila support@noaccountbet.com.

 16. ANSVARSFULLT SPELANDE/SPEL

  1. POLITIK

   Spel är tänkt att vara roligt, men kan vara beroendeframkallande. Vänligen granska vår information gällande Ansvarsfullt Spelande.

  2. POLICY FÖR SJÄLVUTESLUTNING

   Du kan alltid avstänga dig själv genom att utnyttja svenska spelmyndighetens nationella självuteslutnings register SPELPAUS på https://www.spelpaus.se.

   Om du vill låsa ditt konto av skäl som inte hänför sig till spelproblem, kan du göra det genom att begära en timeout.

   En timeout-begäran är tillgänglig för följande tidsperioder:

   • 24 timmar
   • 7 dagar
   • 30 dagar

   I slutet av din timeout-begäran kommer ditt konto automatiskt att återaktiveras. Men om du vill avsluta din timeout-begäran innan du kan göra det. Din begäran kommer att medföra en 24-timmars ångerperiod innan kontot återaktiveras.

   En timeout-begäran tillämpas inte över Mandalorian Technologies Limited´s licens medan en begäran om självuteslutning gör detta.

  3. ANDRA FINANSIELLA OCH SESSIONSGRÄNSER

   En spelare kan när som helst begära att kundservice ställer in följande begränsningar på sitt spelkonto:

   • En ekonomisk gräns för satsningar och förluster
   • En tidsgräns för sessionen på spel

   Sådana begränsningar kommer att fastställas per omgående. Dessutom kommer en begäran om ytterligare minskning av sådana begränsningar eller en ökning av uteslutningen att ske med omedelbar verkan. En begäran om att öka eller återkalla en gräns eller minska ett undantag har verkan först efter 72 timmar från mottagandet av en sådan begäran.

 17. STÖD, STYRANDE LAG OCH TVISTER

  1. SUPPORT OCH KUNDSERVICE

   Spelarsupport är tillgänglig om du upplever några svårigheter. Spelarsupport kan nås via e-post på support@noaccountbet.com.

  2. STYRANDE LAG

   Dessa regler och villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Sverige.

  3. TVISTER

   Mandalorian Technologies Limited kommer att sträva efter att lösa alla tvister i tid och på ett ansvarsfullt sätt. Emellertid, i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag, en tvist till följd av Din användning av tjänsterna ska slutligen avgöras av domstolarna i Sverige.

  4. ALTERNATIV TVISTLÖSNING

   Du har också rätt att få tvister som uppstår i samband med dessa villkor eller din användning av tjänsterna lösta via alternativ tvistlösning, förutsatt att tvisten uppfyller kravet på detta (t. ex. krav avseende tid och värde). Mandalorian Technologies Limited åtar sig att bidra till alternativa tvistlösningsmekanismer med konsumenter enligt lagen om alternativ tvistlösning i konsumentrelationer. Relevant organ för tvistlösning är:

   Allmänna reklamationsnämnden

   Box 174, 101 23 Stockholm

   www.arn.se

  5. TVISTLÖSNING ONLINE

   Mandalorian Technologies Limited är också registrerat hos Europeiska Kommissionens online-tvistlösning. Om du vill göra ett klagomål där kan du göra det via följande länk: https://ec.Europa.eu/consumers/odr/Main/?Event=main.Home.show

 18. FINANSINSTITUT

  1. INGEN RÄNTA

   Mandalorian Technologies Limited är inte ett finansiellt institut och därmed kommer inga insättningar som görs till ditt konto att vara föremål för några räntebetalningar på insättningen/arna.

  2. INGEN JURIDISK ELLER SKATTERÅDGIVNING

   Mandalorian Technologies Limited ger inte råd till spelare gällande skatte-och/eller juridiska frågor. Spelare som vill få råd om skatter och juridiska frågor uppmanas att kontakta lämpliga rådgivare och/eller myndigheter i den jurisdiktion där de har hemvist och/eller är hemmahörande.

  3. INGET ARBITRAGE

   Spelare är strängt förbjudna att använda Mandalorian Technologies Limited och dess system för att underlätta arbitrage genom valutatransaktioner. När Mandalorian Technologies Limited bedömer att en spelare avsiktligt har använt ovannämnda system för ekonomisk vinning genom arbitrage, kommer eventuella vinster att förverkas och dras av från spelarens saldo utan förvarning eller avisering.

  4. BEKÄMPNING AV PENNINGTVÄTT

   Spelare är strängt förbjudna att använda Mandalorian Technologies Limited och dess system för att underlätta alla typer av olagliga pengaöverföringssystem. Mandalorian Technologies Limited kommer att genomföra “Känn din kund” kontroller som krävs enligt lag. Du kommer inte att använda programvaran, tjänsterna eller webbplatsen för någon olaglig eller bedräglig verksamhet eller förbjuden transaktion (inklusive penningtvätt) enligt lagarna i någon jurisdiktion som gäller dig. Det är olagligt att sätta in pengar från orättfångna medel och Mandalorian Technologies Limited kontrollerar alla transaktioner för att förhindra penningtvätt. Om Mandalorian Technologies Limited misstänker att du deltar i eller har bedrivit bedräglig, olaglig eller olämplig verksamhet, inklusive, utan begränsning, penningtvätt, eller uppförande på annat sätt i strid med dessa Regler och Villkor kommer vi att följa alla våra skyldigheter enligt gällande lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta inkluderar men är inte begränsat till att avsluta din åtkomst till webbplatsen omedelbart och/eller blockera ditt konto. Om ditt konto avslutas eller blockeras under sådana omständigheter, har Mandalorian Technologies Limited ingen skyldighet att återbetala pengar som kan finnas på ditt konto. Dessutom ska Mandalorian Technologies Limited ha rätt att informera berörda myndigheter, andra leverantörer av onlinetjänster, kreditkortsföretag, elektroniska betalningsleverantörer eller andra finansiella institut om din identitet och eventuellt misstänkta koppling till olaglig, bedräglig eller olämplig verksamhet och du kommer att samarbeta fullt ut med företaget för att utreda sådan aktivitet.

 19. ÖVRIGT

  1. GODTAGANDE

   Genom att acceptera dessa villkor är du fullt medveten om att det finns en risk att förlora pengar när du spelar med hjälp av webbplatsen och du är fullt ansvarig för sådan förlust. I förhållande till dina förluster ska du inte ha några som helst anspråk mot Mandalorian Technologies Limited eller någon White Label-partner eller deras respektive direktörer, tjänstemän eller anställda.

  2. BEHÖRIGA SPELARE

   Anställda vid Mandalorian Technologies Limited, dess licenstagare, distributörer, grossister, dotterbolag, reklam, marknadsföring eller andra byråer, mediepartners, återförsäljare och närmaste familjemedlemmar är inte berättigade att delta i spel.

  3. UPPSÄGNING AV KONTO

   Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att annullera ditt konto av vilken anledning som helst när som helst utan att meddela dig om saldot på ditt konto vid tidpunkten för sådan annullering. Eventuellt saldo kommer att krediteras till kontot och/eller skickas till dig med check. Mandalorian Technologies Limited förbehåller sig rätten att, i sin oinskränkta diskretion, upphäva eventuella vinster och beslagta saldot på ett kasino konto under någon av följande omständigheter:

   • Om du har fler än ett aktivt konto för tjänsterna;
   • Om namnet på ditt konto inte matchar namnet på betalkontot/de konton som används för att göra insättningar på ett konto;
   • Om du deltar i en kampanj och försöker göra ett uttag innan du uppfyller kraven för just den kampanjen;
   • Om du uppger felaktig eller vilseledande registreringsinformation;
   • Om du inte är myndig;
   • Om du har tillåtit eller tillåter (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på ditt kasino konto;
   • Om du inte endast har spelat på kasinot på individuell basis för personlig underhållning (T.ex. du har spelat i en professionell bemärkelse eller i samförstånd med andra spelare som en del av en klubb, grupp, etc.);
   • Om du har “gjort direkt uttag” av någon av de insättningar som gjorts med ditt betalkonto på ditt kasino konto;
   • Om vi upptäcker att du är inblandad i maskopi, fusk, penningtvätt eller bedriver bedräglig verksamhet. Om det bestäms av Mandalorian Technologies Limited att du har implementerat eller använt ett system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som utformats särskilt för att besegra tjänsterna;
   • Om du använder webbplatsen eller ditt konto i ond tro;
   • Om Mandalorian Technologies Limited upptäcker att du har spelat på något annat Online Casino och handlat i enlighet med vad som anges ovan.
  4. PUBLICITET

   Genom att acceptera ett pris och/eller vinster från Tjänsterna samtycker du till att ditt namn används i reklam-och marknadsföringssyfte utan ytterligare kompensation, förutom där det är förbjudet enligt lag.

  5. KOMMUNIKATION OCH OPT-OUT

   När du registrerar ett verkligt konto eller spelar på låtsas såväl som besöker denna webbplats samtycker du härmed till att vi kontaktar dig genom alla kommunikationsmedel (antingen i skriftlig eller muntlig form och inklusive, men inte begränsat till, e-post, telefon och SMS) med avseende på frågor som rör Ditt konto. För att avsluta prenumerationen på någon eller alla former av kommunikation, vänligen kontakta support@noaccountbet.com.

  6. HELA AVTALET

   Villkoren häri utgör det kompletta, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan dig och Mandalorian Technologies Limited och ersätter och sammanfogar alla tidigare avtal, representationer och överenskommelser mellan dig och Mandalorian Technologies Limited när det gäller att spela på kasinot. Observera även avsnitt 2,3 om ändringar av dessa regler och villkor.

  7. OREGELBUNDET SPEL

   Innan uttag behandlas kommer ditt spel att granskas för eventuella oregelbundna spelmönster. I syfte att erbjuda rättvist spel, lika, noll eller lågmarginalsatsningar eller hedge betting, ska alla betraktas som oregelbundna spel i syfte att övervinna de krav som ställs på en bonus eller ett erbjudande. Om Mandalorian Technologies Limited bedömer att oregelbundet spel har inträffat, förbehåller sig Mandalorian Technologies Limited rätten att undanhålla alla uttag och/eller beslagta alla vinster.

  8. SKATT

   Du är ensamt ansvarig för alla tillämpliga skatter på priser och/eller vinster som du samlar in från kasinot.

  9. FORCE MAJEURE

   Mandalorian Technologies Limited ska inte hållas ansvarigt eller ansvarigt för underlåtenhet att utföra eller fördröja fullgörandet av någon av våra skyldigheter enligt användarvillkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll.

  10. SEPARERINGSKLAUSUL

   Om något av reglerna & villkoren bedöms av en behörig myndighet för att vara ogiltigt, olagligt eller omöjligt att verkställa i någon utsträckning, kommer sådan regel, villkor eller bestämmelse i denna specifika del att skiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna som kommer att fortsätta att vara giltiga i den utsträckning som lagen tillåter. I sådana fall ska den del som bedöms vara ogiltig eller omöjlig att verkställa ändras på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag för att så nära som möjligt återspegla Mandalorian Technologies Limiteds ursprungliga avsikt.

  11. FÖRKLARING AV REGLER OCH VILLKOR

   Vi anser att dessa regler och villkor är rättvisa. Om du behöver råd om dessa eller någon annan del av vår tjänst, vänligen kontakta på support@noaccountbet.com. I både våra spelares och Mandalorian Technologies Limiteds intresse, observera att all korrespondens och telefonsamtal kan komma att registreras.

 20. ALLMÄNNA SPELREGLER

  1. UTFALLET AV EN MARKNAD AVGÖRS NÄR DETTA BESTÄMS.

   Om en marknad inte bestäms tidigare i spelet, reglerar företaget resultatet av spelet när den normala löptiden (ordinarie tid) av matchen är avslutad, om inte annat anges i marknadsbeskrivningen på webbplatsen.

   Exempel 1: Matchvinnare 1X2 marknaden för ett evenemang bestäms efter utgången av den normala löptiden (ordinarie tid) för evenemanget. Fotboll (Soccer) 1x2 matchvinnare bestäms efter 90 min, inklusive eventuella extra minuter som läggs till av matchens domare som “normal varaktighet”

   Om en tävling går till övertid (när ordinarie tid inte bestämmer vinnaren) kommer alla marknader som är föremål för “inkludera övertid” betalas efter slutförandet av övertid. Alla straffsparkar (eller andra utfall) som kan följa tas inte i beaktande, om detta inte tydligt anges på marknaden.

   Tävlingar som inte startats i tid av någon anledning eller till och med skjuts upp kanske hålls öppna och alla spel är giltiga om de spelas (startar) inom de närmaste 48 timmarna från den officiella starttiden. I alla andra fall förbehåller sig företaget, efter eget gottfinnande, rätten att annullera alla spel på sådana uppskjutna evenemang och återbetala insatserna till spelarna.

   Rörande spel som startar efter sin starttid eller startas av arrangören inom 48 timmar från den officiella starttiden, förbehåller sig företaget rätten att hålla alla spel giltiga och reglera enligt detta resultat.

   Vid tävlingar som avbryts efter sin starttid och inte startas av arrangören inom 48 timmar, kommer företaget att reglera alla fastställda marknader som erbjudits i spelplanen och upphäva resten genom att återbetala insatserna till spelarna. I sådana fall förbehåller sig dock företaget, efter eget gottfinnande, rätten att annullera alla spel på sådana övergivna evenemang och återbetala insatserna till kunderna.

   På ovanstående allmänna regel finns det undantag som i:

   Tennisspel kommer att hållas öppet med alla spel giltiga tills funktionärer eller arrangör deklarerar en vinnare. I så fall är 48 timmarsregeln inte giltig. Men, och i händelse av att en spelare inte deltar, kommer alla marknader bestämda i planen avgöras därefter och alla resterande förklaras ogiltiga och annulleras. För att undvika tvivel om en tennisspelare inte dök upp eller avbröt innan matchen spelats klart, kommer marknaden för matchvinnare anses som ogiltig, men alla marknader relaterade till specifika resultat eller spel som bestäms, avgörs därefter.

   Baseball spel när två lag spelar 2 matcher i rad betraktas som Game 1 och Game 2 och kommer att rättas som kronologiskt spelade med alla spel giltiga.

   För att undvika tvivel om Team A spelar mot team B två gånger, kommer resultatet av spel 1 räknas för spel som erbjuds på Game 1 som ursprungligen planerat och resultatet av Game 2 kommer att räknas för spel som erbjuds på Game 2, som ursprungligen schemalagts. Regeln om 48 timmar är giltig. (t.ex. om en fotbollsmatch avbryts under andra halvlek, kommer marknaderna i första halvlek att avgöras på normalt vis).

   (t.ex. i exemplet ovan, marknaderna i andra halvan har inte avslutats) kommer att annulleras och insatser kommer att återbetalas till kunderna

  2. Företaget förbehåller sig rätten att inte acceptera hela eller delar av ett spel utan att tillhandahålla en anledning till kunden. Om ett spel inte accepteras återbetalas kundens insatser

  3. Innan en tävling inleds förbehåller sig företaget, efter eget gottfinnande, rätten att annullera eller annullera en del eller hela, av en satsning även efter dess godkännande utan att ge någon anledning till kunden.

   Efter att evenemanget har börjat, förbehåller sig företaget, efter eget gottfinnande, rätten att ogiltigförklara eller annullera en del av eller hela satsningen, även efter dess godkännande om det finns ett giltigt skäl till detta, såsom:

   • misstag i formuleringen (påtaglig fel) av tävlingen eller oddsen eller starttiden.
   • kunden försöker kringgå företagets gränser (potentiell utbetalning) och riskhantering genom att placera flera identiska eller liknande satsningar eller öppna flera konton
   • Kunden får fördel av offentliga tillkännagivande eller hemlig information han har tillgång till som avgör resultatet av satsningen.
   • kunden kombinerade satsningar.
   • kunden deltar aktivt i evenemanget, såsom spelare, domare, manager eller har direkt eller indirekt relation med evenemangsdeltagare.
   • företaget drabbas av ett tekniskt fel som erbjuder fel odds eller tävling.
   • alla andra giltiga skäl som vederbörligen meddelas kunden på begäran.
  4. Den maximala vinsten per spelkupong är €50,000 eller 500,000 SEK.

  5. Vårt företag förbehåller sig rätten att annullera alla satsningar av ett evenemang, om det finns någon förändring om platsen för evenemanget.

  6. Vårt företag förbehåller sig rätten att annullera alla spel om det finns radikala förändringar i omständigheterna i ett evenemang såsom längden på speltid, distansen i en tävling eller antalet perioder, etc.

  7. Om vårt företag misstänker att ett sportspels-evenemang är bedräglig eller med hög sannolikhet uppgjord så att resultatet skulle vara känt för vissa individer i förväg, förbehåller sig företaget rätten att:

   • Hålla specifika satsnings sedlar oreglerade
   • informera relevanta regleringsorgan och myndigheter (ESSA, Sportradar, förbund) om, beroende på vilket organ eller vilken myndighet företaget är reglerat i och samarbetar med
   • vänta tills ett utlåtande från dessa organ eller myndigheter lämnas in som återkoppling
   • kvitta eller annullera satsningen efter dom av relevanta organ eller myndigheter
  8. I händelse av och under spelplaceringsprocessen, att systemet råkar ut för ett tekniskt problem, kommer företaget att följa standardkontrollerna, såsom tillgång till medel, pris riktighet, etc och förbehåller sig rätten att acceptera eller avvisa satsningen därmed. I sådana fall måste kunden logga in så snart som systemet är tillgängligt och besöka sin satsnings historik sida för att bekräfta om insatsen har accepterats eller inte.

   Förklaring av specifika speltyper

   Målgörare: första, sista, när som helst

   Spel gäller endast för ordinarie tid. Egna mål (baserat på officiell auktoritet) utelämnas eller räknas som “ingen målskytt” om spelet bara har “självmål”.

   Vadslagning på första målskytt kommer att betraktas som förlorad om en spelare aldrig spelar eller kommer på planen efter det första målet i spelet har gjorts, utom när det gäller ett självmål, som ignoreras.

   Spel på sista målgörare kommer att betraktas som förlorade om en spelare aldrig spelar. Spelare att göra mål gäller alla spelare, oavsett vilken tid han gick in i spelet.

   Spel på målskytt när som helst, gäller för alla spelare som deltar i spelet, oavsett vilken tid de går in i spelet. Spel på målskytt när som helst kommer att betraktas som förlorade om en spelare aldrig spelar.

   Om en match avbryts men det har varit minst en målskytt, gäller satsningar på den första målgöraren och spel på den sista målskytten är ogiltiga. Marknaden målskytt för denna spelare avgörs som vinnare och satsningar på andra spelare är ogiltiga.

   HEAD 2 HEAD SATSNINGAR

   Förutse vilken av deltagarna som kommer att inneha den högsta positionen eller kommer att ha bättre resultat eller fler poäng. För att dessa spel ska gälla måste båda deltagarna delta aktivt i evenemanget. Om de två deltagarna uppnår exakt samma vinnande resultat och därmed uppnår resultatet lika; är alla spel är ogiltiga.

   VINNARSPEL

   Förutse vilken av deltagarna (3 eller fler) som kommer att uppta den högsta positionen eller kommer att ha bättre resultat eller fler poäng. För att dessa spel ska gälla måste alla deltagare delta aktivt i evenemanget.

   Om en eller flera deltagare inte deltar i evenemanget räknas oddsen på de övriga deltagarna om och avgörs med en sänkning av oddsen, genom att sannolikheten för att de saknade deltagarna tillämpas på de övriga deltagarna tillämpas samma marginal.

   Om två eller flera deltagare uppnår exakt samma vinnande resultat och därmed uppnår resultatet lika, kommer de odds som gäller att motsvara det accepterade oddset delat med antalet lika-deltagare (t. ex. med initialodds 2,70 och tre lika-deltagare kommer det slutgiltiga oddset att vara: 2,70/3 = 0,90), om inte det officiella styrande organet endast väljer en vinnare med ett extra statistiskt kriterium (t. ex. assist).

   MARKNADER FÖR KORT

   Ett gult kort räknas som ett kort. Ett rött kort räknas som två kort. Om en spelare får ett gult plus ett andra gult blir resultatet ett rött kort, detta räknas totalt som tre kort. Därför kan en spelare inte ta emot fler än tre kort. Avgörandet baseras på alla tillgängliga kortdata som visas under en händelses normala speltid . Kort som visas efter slutsignalen kommer inte att tas i beaktande. Kort till icke-spelande spelare (spelare som redan har ersatts, tränare, spelare på bänken som inte har deltagit i spelet) tas inte i beaktande.

   KORTMARKNADER MED POÄNG

   Ett gult kort räknas som 10 Poäng och det röda och det andra gula-röda som 25. Det andra gula för en spelare som leder till ett rött kort räknas inte. Därför kan en spelare inte få mer än 35 poäng.

   Avgörandet baseras på alla tillgängliga kortdata som visas under en händelses ordinarie speltid. Kort som visas efter att slutsignalen gått tas inte i beaktande. Kort till icke-spelande spelare (spelare som redan har ersatts, tränare, spelare på bänken som inte har deltagit i spelet) tas inte i beaktande.

   HÖRNOR

   En hörna räknas som relevant för marknaden endast i det fall den har spelats. Hörnor vunna av lagen men som inte har spelats räknas inte för marknadsreglering.

   INTERVALL

   Första intervall anses tidsperioden från 00:01 tills slutförandet av det som benämns som slutminut. För undvikande av tvivel kommer intervallet 1-15 min att anses som perioden 00:01 till 15:00

   Sista intervallet för en tidsperiod anses från den minut som anges fram till slutet av perioden som beslutas av domaren. För att undvika tvivel betraktas intervallet 30-45 min som perioden från 30:01 till slutet av första halvan. Intervallet 75-90 min anses vara perioden 75:01 till full tid.

Version 1.4. Last updated on 17/09/2019

facebook