Genom att surfa på vår sida godkänner du vår användning av cookies enligt vår integritetspolicy samt våra regler och villkor.

Regler och villkor

Version 1.6 – Last updated on 14/05/2020

1.SPELARES REGLER OCH VILLKOR

1.1.WEBBPLATSENS REGLER OCH VILLKOR (”REGLER OCH VILLKOR”)

Hädanefter, i dessa regler och villkor, betyder “du”, ”din”, ”användare”, eller ”spelare” varje person som använder mjukvaran på Paf Multibrand Limiteds hemsidor. Om inget annat anges refererar “vi”, “oss”, “vår” eller “bolaget” till Paf Multibrand Limited som är ett bolag med begränsat ansvar med kontor på Malta. Bolaget har registreringsnumret C 75805 och är registrerat på adressen The Bastions Office, No. 2, Emvin Cremona Street, Floriana FRN 1281, Malta.

1.2. RÄTTEN ATT ANVÄNDA MJUKVARA

Du har tillåtelse att installera och använda mjukvaran och allt innehåll från mjukvaran i samband med bruk av hemsidorna i enlighet med dessa regler och villkor. Mjukvaran låter dig använda vår spelservice tillgänglig via hemsidorna (“tjänsterna”). Du får installera mjukvara på en hårddisk eller på annat lagringsutrymme och du får använda backup-kopior av mjukvaran förutsatt att dessa backup-kopior enbart används av dig i samband med bruk av tjänsterna med en dator som du huvudsakligen använder. Mjukvarans kod, struktur och organisation skyddas av immaterialrätt. Du får inte:

 • Kopiera, sprida, publicera, tillämpa omvänd konstruktion, avkoda, plocka isär, förändra, översätta eller försöka komma åt källkoden för att skapa nya produkter av källkoden, eller annarssälja, tilldela, ge underlicenser, flytta, distribuera eller hyra ut mjukvaran
 • göra mjukvaran tillgänglig till tredje part via ett datornätverk eller annars
 • exportera mjukvaran till ett annat land (fysiskt eller med elektronisk metod)
 • använda mjukvaran på ett sätt som förbjuds av gällande lagar och regler.
 • Tillsammans icke-tillåten-användning. Du kommer att vara ensam ansvarig för varje skada, kostnader eller utgifter till följd av eller i samband med kommission av varje icke-tillåtet-bruk.

1.3. HEMSIDAN

Den här sidan definierar regler och villkor (“Regler och villkor”) som rör pengar, vadslagning och insatser mottagna av oss och alla tjänster som erbjuds på https:/www.noaccountcasino.com, https://www.noaccountbet.com och https://prankcasino.com eller annan hemsida som drivs av Paf Multibrand Limited, som har sin licens från Malta Gaming Authority och svenska Spelinspektionen

1.4. ANVÄNDNING

Genom att använda mjukvaran, tjänster eller hemsidan, bekräftar du ditt godkännande av dessa regler och villkor.

2.SPRÅK FÖR OCH ÄNDRINGAR AV REGLER OCH VILLKOR

2.1. REGLER OCH VILLKOR SPRÅK

Regler och villkor som publiceras på hemsidan (och uppdateras då och då) är på svenska och på andra som språk som kan läggas till emellanåt. Men det är bara den svenska versionen av dessa regler och villkor som utgör basen för Regler och Villkor. Översättningar till andra språk kan ges som en tjänst i god tro. Men ifall av tvetydighet mellan den svenska och den översatta versionen är det den svenska texten som har prioritet.

2.2. ÄNDRINGAR AV REGLER OCH VILLKOR

Regler och villkor kommer att uppdateras då och då i enlighet med önskemål frånPaf Multibrand Limited. Förändringar kommer att meddelas dig i förväg och du måste åter bekräfta din acceptans av Regler och villkor innan de träder i kraft.

3. LICENSIERING OCH REGLERINGSORGAN

Hemsidorna https:/www.noaccountcasino.com, https://www.noaccountbet.com och https://prankcasino.com (“Hemsidor”) drivs av Paf Multibrand Limited ett bolag med begränsat ansvar registrerat på Malta med bolagsnumret C 75805 med adressen The Bastions Office No. 2, Emvin Cremona Street, Floriana FRN 1281, Malta. Bolaget är licensierat och reglerat av Malta Gaming Authority (MGA) med licensnumret MGA/B2C/403/2017 utfärdat den 28:e december 2017. Denna licens är giltig till den 27:e December 2027. Paf Multibrand Limited är också licensierat och reglerat av svenska Spelinspektionen. Se Spelinspektionens beslut från den 10:e December 2018 med nummer 18Li7363. Onlinespelens licens gäller fram till den 31: a december 2023 och vadslagningslicensen till den 26:e maj 2021.

4. JURISDIKTIONER

4.1. Legalitet

Spel online kan vara olagligt i den jurisdiktion, eller det land, som du befinner dig och bor i. Paf Multibrand Limited avser inte bryta mot de lagar som gäller för dig. Du har ansvaret för ditt spelande och du har också ansvaret att se till att du inte bryter mot någon lag eller regel som förbjuder spel online. Innan du får tillträde till eller använder tjänster i varje jurisdiktion bör du rådgöra med en expert på lagarna för den jurisdiktion som du befinner dig i.

5. DITT KONTO

5.1. ÅLDER

Alla sökande om konto måste vara minst 18 år gamla och ska ha nått myndig ålder i enlighet med det land som de bor i för att kunna registrera sig med Paf Multibrand Limited. Paf Multibrand Limited förbjuder minderåriga från att ta del av något av spelen eller från att använda tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att be om bevis på ålder från varje spelare och att stänga av konton tills tillfredsställande dokumentation har delgetts. Det är varje spelares ansvar att kontrollera, innan registrering, att lagarna i deras stat/land för spel tillåter bruk av våra tjänster. Vänligen se sektionen “Jurisdiktioner”.

5.2. KONTO

Du måste personligen registrera ett konto. Du kan bara öppna och använda ett enda konto. Om du har fler än ett konto förbehåller vi oss rätten att stänga dessa konton tills alla kontodetaljer och saldon (som tillhör dig) är förenade. När detta är genomfört kommer alla andra konton att upphöra varpå det bara återstår ett enkelt aktivt konto.

Det är ditt ansvar att hålla din login-information och associerad email adress säker. Paf Multibrand Limited har inget ansvar för icke-auktoriserat tillträde eller användande av ditt konto. Du bör aldrig dela med dig av dina inloggningsdetaljer med någon.

5.3. PERSONLIG INFORMATION

Vid registrering ska Du ge giltig identifikation, adress, kontakt mejl och personligt telefonnummer. All information som ges vid registrering på hemsidan måste vara korrekt och komplett på alla vis. Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att bekräfta din adress genom att skicka ett verifikationsbrev till dig eller genom att kontakt dig via email. All korrespondens med brev kommer att vara diskret. Kuvert kommer inte att visa någon referens till Paf Multibrand Limited. När den här typen av korrespondens initieras kommer alla förfrågningar om uttag att vara i avvaktan på att korrespondens har kommit tillbaka och godkänts av Paf Multibrand Limited.

5.4. RIKTIGHET

Du ombeds hålla din registreringsinformation uppdaterad. Om du ändrar din adress, email, telefonnummer eller annan kontakt- eller personlig information bör du kontakta Paf Multibrand Limited Player Services på [email protected] för att uppdatera din kontoinformation.

5.5. AKTIVERING

Alla sökande kan få ett mejl till den registrerade email adressen för att aktivera kontot. Alla konton kan aktiveras via detta email. Om detta inte avklaras förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att ställa in all aktivitet på kontot tills alla kontodetaljer har verifierats.

5.6. ERBJUDANDEN

Alla erbjudanden till spelare är begränsade till en person, familj, hushåll, email, telefonnummer och delad dator, till exempel skola, bibliotek eller arbetsplats. Vi förbehåller oss rätten att återkalla ett specifikt, eller samtliga erbjudanden till dig eller till en grupp spelare. Regler och villkor för varje erbjudande står att finnas i sektionen dedikerad till bonusar och andra erbjudanden.

5.7. ACCEPTANS

Med din registrering anses du har accepterat och förstått alla regler som finns i Regler och villkor på Paf Multibrand Limiteds hemsida. Vi rekommenderar alla medlemmar att skriva ut (eller spara på datorn) alla transaktionsförteckningar, regler för spel, policy för avbokning och policy för utbetalningar. Vi rekommenderar också att du går igenom sektionen som handlar om Regler och villkor för spelen.

Vänligen notera att Paf Multibrand Limited inte garanterar att behålla tidigare versioner av dessa Regler och villkor eller annan dokumentation och göra den tillgänglig.

5.8. INGET ANSVAR

Paf Multibrand Limited tar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller påstås bero på sambandet med Paf Multibrand Limiteds tjänster eller hemsida. Detta inkluderar utan begränsning förseningar eller avbrott av drift eller överföring, förlust av eller felaktiga data, kommunikationsfel eller bristande linjer för kommunikation, varje persons missbruk av hemsidan eller dess innehåll eller alla andra fel eller försummelser på hemsidans innehåll. Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att avsluta eller stänga av ditt konto.

5.9. INAKTIVT KONTO

Om ett konto ligger vilande eller inaktivt utan några kontotransaktioner under en period som överstiger 30 månader samtidigt som kontot har ett saldo kommerPaf Multibrand Limited försöka kontakta dig med syftet att returnera återstående saldo.

5.10. ÖVERFÖRINGAR MELLAN KONTON

Överföringar av medel mellan individuella konton är strikt förbjudna.Paf Multibrand Limited förbjuder spelare att sälja, överföra eller erhålla konton till eller från andra spelare.

5.11. AVSTÄNGNING AV KONTO

Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att neka din registrering och att avsluta ditt konto. Men, avtalsenliga skyldigheter kommer att fullgöras.

5.12. STÄNGNING AV KONTO

Om du vill stänga ditt konto ska du kontakta Paf Multibrand Limited - Player Services på [email protected]. Du kan ombes verifiera din identitet för att hålla ditt konto säkert.

5.13. ÅTERFÅ SALDO

Om du vill få ett saldo som ligger på ditt vilande konto tillbaka ska du kontakta kundtjänst på [email protected].

6. INSÄTTNINGAR / UTTAG

6.1.Paf Multibrand Limited måste meddela dig om att ditt saldo finns på konto som hålla separat från företagets businesskonton. Medel som sätts in och som spelas med skyddas inte av Spelinspektionen eller av Paf Multibrand Limited ifall av obestånd.

6.2. INSÄTTNINGSMETODER OCH UTTAGSMETODER

Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att ändra accepterade betalningsmetoder. Härnedan finns en guide för transaktionstid för varje betalningsmetod:

 • Banköverföring insättning: Omedelbar
 • Banköverföring uttag: 0–3 arbetsdagar

6.3. IDENTIFIKATIONSKONTROLLER

Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att be dig om verifierande dokument vid insättning eller innan ett uttag. Detta inkluderar men är inte begränsat till:

 • Kopia på fotoidentifikation som till exempel körkort eller pass
 • Dokument som bekräftar bostadsadress som till exempel bankutdrag eller räkningar som inte är äldre än 3 månader

6.4. IDENTITETSKONTROLLER

Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att genomföra kontroller av spelare med en tredje part med hjälp av den information som ges vid registrering.

6.5. PROTOKOLL

Det är spelarens ansvar att behålla kopior av transaktioner och av hemsidans policys och regler. Det är också spelarens ansvar att känna till lagar om spel online som gäller i landet där han eller hon bor.

6.6. UTTAG

Uttag kommer bara att betalas ut till det namn som användas vid registrering. Namnet vid uttag måste stämma överens med namnet vid registrering. Medel måste tas ut med samma metod som användes för insättning upp till det belopp som sattes in. Vänligen notera att uttag kan bli en aning försenade på grund av vår verifikation-av-identitet-process.

Alla uttag från ditt konto görs med banköverföring. Insatta medel måste omsättas minst en gång för att få tas ut.

6.7. UPPDATERING AV BETALNINGSINFORMATION

Det går bara att uppdatera eller lägga till ytterligare betalningsinformation genom att kontakta kundtjänst på [email protected].

För din egen säkerhets skull förbehåller vi oss rätten att bara tillåta ett största möjligt uttag på 1,000,000 SEK, eller annan valuta med motsvarande värde, under 24 timmars period. Alla kumulativa insättningar på över 10,000 SEK, eller annan valuta med samma värde, kan inte tas ut om de inte har använts för vadslagning.

7. BONUSAR

7.1. SEPARATA REGLER OCH VILLKOR

Alla kampanjer, bonusar eller särskilda erbjudanden är föremål för specifika regler och villkor för kampanjer. Varje bonus som sätts in på ditt konto måste användas i enlighet med dessa regler och villkor.

7.2. MISSBRUK AV BONUSSYSTEM

Om Paf Multibrand Limited misstänker att du missbrukar eller försöker missbruka en bonus eller annan kampanj, eller att du kan tänkas dra nytta av missbruk eller brist på god tro av en spelpolicy från Paf Multibrand Limited kan Paf Multibrand Limited vägra, undanhålla eller dra tillbaka bonus eller kampanj från dig. Paf Multibrand Limited kan även häva en policy tillfälligt eller permanent eller avsluta din tillgång till tjänster eller blockera ditt konto. Vid sådana förhållanden har Paf Multibrand Limited ingen skyldighet att återbetala dig medel som kan finnas på dina konton utöver din ursprungliga insättning.

7.3. RÄTTEN ATT HÄVA

Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att häva varje kampanj, bonus eller särskilt erbjudande när som helst.

8. PERSONLIG INFORMATION

8.1.För information om hur vi hanterar personliga data, se vår integritetsskyddspolicy här.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1. Varumärken, kännetecken, märken för tjänster och märkesnamn som används av Paf Multibrand Limited (Varumärken) är Paf Multibrand Limiteds varumärken och märken för tjänster. Paf Multibrand Limited förbehåller sig alla rättigheter till sådana Varumärken. Härmed bekräftar du att du genom användandet av hemsida eller mjukvara inte får några rättigheter till Varumärken eller innehållet. Och du får bara använda dessa helt i enlighet med dessa Regler och villkor.

9.2. Mjukvaran, tjänster och hemsida kan inkludera funktioner där användare kan publicera text, bilder, videos eller annat upphovsrättskyddat material (”Användargenererat innehåll”). Genom att publicera Användargenererat innehåll medger du att du har rättigheterna nödvändiga för användandet av dig och av Paf Multibrand Limited samt för reproduktion av sådant användargenererat innehåll. Därtill överlåter du licens till Paf Multibrand Limited att använda användargenererat innehåll av de avsikterna presenterade i dessa Regler och villkor. Och du ska trygga Paf Multibrand Limited från och mot alla fordringar från tredje part relaterade till Paf Multibrand Limiteds användande av Användargenererat innehåll (eller delar av). Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att ta bort Användargenererat innehåll som (enligt Paf Multibrand Limited) riskerar göra intrång på tredje parts rättigheter, dessa Regler och villkor eller gällande lag.

10. ANVÄNDNING AV AUTOMATISKA SPELARE (“BOTS”) OCH OLAGLIG MJUKVARA

10.1. OLAGLIG MJUKVARA OCH BOTS

Användande och missbruk av buggar och bots eller andra typer av artificiell intelligens i mjukvaror eller tjänster från Paf Multibrand Limited är olagligt.

10.2. ICKE-TILLÅTNA MJUKVAROR

Bruk av mjukvara för att påverka eller justera resultatet av spelen som erbjuds av Paf Multibrand Limited eller spelarkollaboration för finansiell vinning är strikt förbjudet. Pengar som förvärvas på detta vis kommer att dras från spelarens saldo.

10.3. RÄTTSLIGA FÖRFARANDEN

Paf Multibrand Limited kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder vid spelkollaboration, användning eller missbruk av buggar, bots eller andra former av artificiell intelligens mot spelare som att stänga av spelarkonto, frysa saldo och förbehåller sig rätten till rättsliga förfaranden.

11. AVBROTT AV SPEL

11.1. AVBROTT

Paf Multibrand Limited är inte ansvariga för dödtid, serveravbrott, tidsfördröjning eller andra former av tekniska avbrott av spel. Paf Multibrand Limited är inte ansvariga för några åtgärder eller försummelser av din internettjänst eller annan tredje part som du har kontrakt med för tillgång till servern som huserar hemsidan.

11.2. ANSVARSFRISKRIVNING AV GARANTIER

Om inget annat specificeras i dessa Regler och villkor, och i den omfattning det tillåts av gällande lag, erbjuds mjukvara, tjänster och hemsidor som de är och i enlighet med tillgänglighet. Paf Multibrand Limited ger inga garantier eller representationer, direkta eller indirekta (enligt lag, bestämmelser eller annat) vilket inkluderar men inte begränsas till inbegripna garantier och handelsvillkor, tillfredsställande kvalitet, funktion för ett visst ändamål, fullständighet eller mjukvarans och tjänsternas korrekthet eller överträdelse av gällande lagar och regler.Paf Multibrand Limited ger inga garantier för att mjukvara eller tjänster kommer att leva upp till dina krav, vara oavbrutna, tidsenliga, säkra eller felfria, att defekter kommer att rättas eller att mjukvara eller server som gör den tillgänglig är fria från virus eller buggar eller representerar att mjukvarans och tjänsters fulla funktionalitet och pålitlighet vad gäller resultat eller korrekthet av information erhållen av dig. Vid system- eller kommunikationsfel relaterade till alstring av slumpvisa nummers, satsningsavtal eller andra delar av produkten kommer vi inte att vara ansvariga mot dig som ett resultat av den här typen av fel. Vi förbehåller oss då rätten att annullera alla satsningar eller dragningar.

11.3. INGET ANSVAR

Paf Multibrand Limited tar inget ansvar för skador eller förluster som anses eller påstås bero på sambandet med hemsidan eller tjänster. Detta inkluderar utan begränsning förseningar eller avbrott av drift eller överföring, förlust eller fel på data, kommunikationslinjer som felar, förseningar eller linjer som inte fungerar, personers missbruk av sajten eller dess innehåll eller fel eller försummelser i innehållet.

11.4. ERSÄTTNINGAR

I den händelse att casinosystemet felar, eller då ett spel förkommer eller avbryts, kommer spelet att avslutas. Alla satsningar är ogiltiga och satsningen betalas tillbaka till ditt konto.

11.5. TEKNISKA SYSTEMFEL

När ett fel, misstag eller tekniskt systemfel resulterar i inkorrekta odds eller utbetalningstabell, kommer applicerbara satsningar vara ogiltiga. Satsningen återbetalas till ditt konto.

11.6. GRÄNSER FÖR SATSNINGAR

Vi förbehåller oss rätten att neka eller begränsa satsningar av vilken anledning som helst. När en satsning anses vara eller deklareras som ogiltig av oss kommer den summa som dragits från ditt konto för satsningen att återbetalas till ditt konto. Satsningar är enbart giltiga då de accepteras av vår server och lyder under avtalet Till godkännande. Ingen kommunikation från dig är bindande för oss och all information som visas på den här sajten utgör enbart en inbjudan till spel. Tekniskt fel (på en hemsida eller på din utrustning) gör betalningar och spel ogiltiga. Om vi bestämmer oss för att göra avkall på en regel för att ge dig rättvist spel gäller det bara det specifika tillfället och blir inte ett prejudikat för framtiden.

11.7. RÄTTEN ATT OGILTIGFÖRKLARA

Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att ogiltigförklara vinster som vans som resultat av missbruk av fel på hårdvara, mjukvara eller tekniskt fel. Spelare som upptäcks missbruka sådana fel kan få sina konton stängda och sina insättningar och vinster förbrukade. Om ett tekniskt webbsitefel uppstår är alla satsningar ogiltiga.

12. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

12.1. RISK

Du medger att du själv väljer om du vill använda tjänster och att detta är ditt eget val, omdöme och risktagande.

12.2. FÖRLUST

Paf Multibrand Limited har inte ansvaret för dig, tredje part via kontrakt, inom-kontraktuellt, utom-kontraktuellt eller på annan grund, försumlighet, eller annars, för någon förlust eller skada överhuvudtaget som uppstår från eller som på något sätt kan kopplas till din, eller någon tredje parts, användande av mjukvara eller tjänster, huruvida direkt eller indirekt, vilket inkluderar, utan begränsning, skada eller förlust av business, förlust av vinster (inklusive misslyckande att få förväntade vinster), verksamhetspaus, förlust av business information, eller annan pekuniär eller följaktig förlust (även när vi har blivit meddelade av dig om möjligheten till en sådan förlust eller skada).

12.3. LÄNKAR

Paf Multibrand Limited har inte ansvar inom-kontraktuellt, utom-kontraktuellt eller på annan grund överhuvudtaget för förlust eller skada som uppstår av eller på något sätt är kopplat till din användning av någon länk som finns på hemsidorna. Paf Multibrand Limited tar inte ansvar för det innehåll som finns på sajter som länkas till från hemsidor och tjänster.

12.4. FÖRSUMLIGHET

Inget i detta avtal kommer att verka för att utesluta ansvar från Paf Multibrand Limited för bedrägeri, död eller personskada åsamkad av vår försumlighet.

13. ERBJUDANDENS TILLGÄNGLIGHET

13.1. BEHÖRIGHET

Alla spelarerbjudanden är begränsade till en person, familj, hushåll, email, telefonnummer, samma betalkontonummer och delad dator, till exempel skola, bibliotek eller arbetsplats. Alla erbjudanden från Paf Multibrand Limited är avsedda för rekreationsspelare och Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att begränsa behörighet för spelare att delta i kampanjer. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka erbjudanden eller alla erbjudanden till spelare eller grupper av spelare.

Alla spelarerbjudanden är begränsade till nya användare. Registrerad användare med ett existerande konto som inte har loggat in sedan 01/01/2019 anses som ett nytt konto.

13.2. ÅTERKALLANDEN AV ERBJUDANDEN

Vi förbehåller oss rätten att återkalla alla bonusar och alla upplupna vinster om det visar sig att spelare mixtrar med eller missbrukar någon aspekt av en Paf Multibrand Limited kampanj. När det finns bevis om serier med satsningar gjorda av en spelare eller en grupp av spelare, som på grund av förbättrade betalningar via kampanjer leder till garanterade spelarfördelar oavsett resultat, förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att bortse från bonusdelen av dessa erbjudanden och lösa satsningar till korrekta odds. Vidare så förbehåller vi oss rätten att be varje spelare om tillräcklig dokumentation för att vi ska känna oss nöjda med vårt absoluta omdöme vad gäller spelarens identitet innan vi skickar bonus, gratis satsning eller annat erbjudare till spelarens konto.

14. INSAMLING AV VINSTER

Vinster läggs till i den valda valutan för ditt konto till ditt kontos saldo. Om du önskar uttag av allt eller en del av ditt saldo kan du välja hur mycket du vill få utbetalat. Den största möjliga utbetalningen under en 24-timmars period är 100 000 SEK, eller samma värde i annan valuta. Om du begär ett uttag av större summa ska du kontakta kundtjänst. Om du har några frågor vad gäller insamling och uttag av vinster kan du skicka mejl till <[email protected] noaccountbet.com>.

15. ANSVARSFULLT SPEL

15.1. POLICY

Spel ska vara kul men kan verka beroendeframkallande. Vi verkar för ansvarsfullt spel genom att:

 • Möjliggöra blockering eller avstängning av konton vid begäran
 • Eller av Paf Multibrand Limited om vår personal anser att det är nödvändigt baserat på din spelkontoaktivitet
 • Tillåta dig att kontakta våra kundtjänstrepresentanter eller
 • Klicka vidare med en av de länkar som vi ger dig på vår sida om ansvarsfulla spel.

15.2. SJÄLVAVSTÄNGINGS-POLICY

En spelare kan närsomhelst begära att hans eller hennes spelkonto stängs av för evigt eller under en viss period på grund av problem med spel. Den här typen av begäran ska göras från “Mitt konto” eller via kontakt med kundtjänst på[email protected]. När du har aktiverat självavstängning för ditt konto kan du inte använda det under perioden du har valt för självavstängning.

Om du önskar stänga ditt konto av anledningar som inte har något med spelproblem att göra kan du välja en så kallad Timeout.

Timeout gäller för följande tidsperioder:

 • 24 timmar
 • 7 dagar
 • 30 dagar

När din timeout är över kommer ditt konto att aktiveras igen automatiskt. Men om du vill aktivera det tidigare kan du göra det under en timeout. Din förfrågan kommer att innebära en 72-timmars “cool off” period innan ditt konto är aktivt igen.

En Timeout fungerar inte över alla Paf Multibrand Limited licenser, men det gör självavstängningen.

Du kan be kundtjänst om hjälp med att sätta gränser för satsningar och förluster eller för tidsbegränsning för spel.

Du kan använda svenska Spelinspektionens program för självavstängning, Spelpaus på https://www.spelpaus.se/?scos=true

15.3. MJUKVARA SOM BLOCKERAR

Mjukvara som fungerar som filter är till för att hjälpa dig hålla kontroll på dina spelvanor samtidigt som minderåriga hindras från att komma åt spelen. Exempel på den här typen av mjukvaror är:

16. TILLÄMPLIG LAG, SUPPORT, TVISTER OCH KLAGGOMÅL

16.1. SUPPORT

Du har tillgång till spelarsupport om du upplever några svårigheter. Spelarsupporten kan du nå med email på [email protected].

16.2. INDEPENDENT BETTING AJUDICATION SERVICES (IBAS)

Paf Multibrand Limited strävar efter att lösa alla tvister på ett vänligt sätt, i god tid och på ett ansvarsfullt sätt.

Om du inte är nöjd med beslutet för din tvist med företaget kan du ta upp fallet med Independent Betting Adjudication Service (IBAS) som Paf Multibrand Limited har utsett som sin alternativa lösning för tvister, Alternative Dispute Resolution (ADR). IBAS har kontaktinformationen: Independent Betting Adjudication Service. Address: PO Box 62639, London, EC3P 3AS, United Kingdom Email: [email protected]. Faxnummer: +44 02073475882. Telefonnummer: +44 02073475883.

Utöver IBAS kan du också ta upp din tvist med Allmänna reklamationsnämnden på https://www.arn.se. Deras adress är:Allmänna reklamationsnämnden,Box 174,101 23,Stockholm

16.3. ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)

Paf Multibrand Limited har också registrerat sig hos European Commission Online Dispute Resolution. Om du vill klaga via ODR kan du göra det med följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show.

16.4. STYRANDE LAG OCH JURISDIKTION

Dessa Regler och villkor styrs av, och interpreteras i enlighet med, Maltas lagar. Du ger oåterkalleligt vika för Maltas jurisdiktion för att klara ut tvister (inklusive intrång och yrkanden eller genkäromål) som kan bli aktuella i samband med skapande, giltighet, effekt, interpretation och prestation av, eller det lagliga sambandet etablerat av eller som annars härrör i samband med dessa Regler och villkor.

17. FINANSINSTITUT

17.1. INGEN RÄNTA

Paf Multibrand Limited är inte ett finansinstitut och därmed kommer inga insättningar på ditt konto att ha rätt till ränteutbetalningar överhuvudtaget.

17.2. INGEN RÅDGIVNING OM LAGAR OCH SKATT

Paf Multibrand Limited erbjuder inte rådgivning till spelare om skatter eller lagliga frågor. Spelare som har behov av rådgivning vad gäller skatt och lagar bör kontakta lämpliga rådgivare eller myndigheter i den jurisdiktion som de bor i.

17.3. INGET ARBITRAGE

Spelare är strikt förbjudna att använda Paf Multibrand Limited och dess system för att underlätta valutaväxeltransaktioner. När Paf Multibrand Limited bedömer att en spelare avsiktligen har använt nämnda system för finansiell vinning via arbitrage kommer vinster att förverkas och dras av spelarens saldo utan varning eller meddelande.

17.4. ÅTGÄRDER MOT PENGATVÄTT

Spelare är strikt förbjudna att använda Paf Multibrand Limited och dess system för att underlätta varje typ av olagligt pengartransfersystem. Paf Multibrand Limited kommer att utföra kundkontroller i enlighet med de krav som ställs av gällande lagar. Du kommer inte att använda mjukvara, tjänster eller hemsida för någon form av olaglig aktivitet eller förbjuden transaktion (inklusive pengatvätt) i enlighet med de lagar som gäller i din jurisdiktion. Det är olagligt att sätta in svarta pengar och Paf Multibrand Limited kontrollerar alla transaktioner för att förhindra pengatvätt.Om Paf Multibrand Limited misstänker att du är involverad i eller har varit involverad i bedräglig, olaglig eller opassande aktivitet, inklusive utan begränsning, pengatvätt, eller på annat sätt betett dig i strid med dessa Regler och villkor, kommer vi att hålla oss till applicerbara lagar vad gäller pengatvätt och finansiering av terrorism. Detta inkluderar men är inte begränsat till att genast blockera din tillgång till hemsidan och/eller att blockera ditt konto. Om ditt konto avslutas eller blockeras på grund av ovan nämnda situation har Paf Multibrand Limited ingen skyldighet att betala ut medel som kan finnas på ditt konto. Utöver detta har Paf Multibrand Limited då rätten att informera relevanta myndigheter, andra tjänster online, kreditkortsbolag, elektroniska betalningstjänster och andra finansiella institutioner om din identitet och om misstänkt olagligt bedräglig och icke passande aktivitet. Du kommer att samarbeta fullt ut med Paf Multibrand Limited i undersökningen av den här typen av aktivitet.

18. ÖVRIGT

18.1. GODKÄNNANDE

Genom att godkänna dessa Regler och villkor är du fullt medveten om risken att förlora pengar när du spelar på hemsidan. Och du är fullt ansvarig för förluster. Du medger att ditt användande av hemsidan är ditt eget val, omdöme och risk. Vad gäller dina förluster kan du inte kräva någonting från Paf Multibrand Limited eller dess chefer, tjänstemän eller anställda.

18.2. BEHÖRIGA SPELARE

Anställda hos Paf Multibrand Limited, licensinnehavare, distributörer, grossister, dotterbolag, reklam och marknadsförare och andra agenturer, mediapartners, detaljhandlare och andra medlemmar av närmsta familjerna är inte behöriga att delta i spelen.

18.3. AVSTÄNGNING AV KONTO

Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att avstänga ditt konto av vilken anledning som helst, när som helst utan att meddela dig om detta. De medel som du har på ditt konto vid en avstängning av konto kommer att krediteras ditt konto och/eller skickas till dig med check. Men Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten med fritt utrymme att ogiltigförklara vinster och konfiskera saldo på ditt casino konto vid följande förhållanden:

 • Om du har mer än ett aktivt konto på casinot
 • Om namnet på ditt casinokonto inte stämmer överens med namnet knutet till betalningsmetoden som du använder för att sätta in pengar på casinokontot
 • Om du deltar i en casinokampanj och gör uttag innan du har levt upp till kraven för den specifika kampanjen
 • Om du ger inkorrekt eller missledande information vid registrering
 • Om du inte är myndig
 • Om du har tillåtit någon annan (medvetet eller omedvetet) att spela med ditt casinokonto
 • Om du inte har spelat på casinot på individuell basis i underhållande syfte (Du har spelat med professionellt syfte eller I samspel med andra spelare som del av en klubb, grupp och så vidare)
 • Om du har bett om chargeback för någon av dina insättningar på Ditt casinokonto
 • Om du har konspirerat, fuskat, sysslat med pengatvätt eller sysslat med bedrägeri
 • Om Paf Multibrand Limited kan fastställa att du har använt ett system (inklusive maskiner, datorer, mjukvara eller andra automatiska system) designat för att slå casinot
 • Om du använder Hemsidan eller ditt konto i ond tro
 • Om Paf Multibrand Limited får veta att du har spelat på andra online casino under ovan nämna, (i) till (xi), omständigheter.

18.4. SKADESTÅND

Du ska hålla Paf Multibrand Limited, dess anställda, tjänstemän, chefer, licensinnehavare, distributörer, grossister, affiliates, dotterbolag, marknadsföring, promotion eller andra agenturer, mediapartners, agenter, återförsäljare skadefria och ska fullt ut skydda desamma från alla kostnader, utgifter, skulder och skador som kan uppstå som ett resultat av: (i) Ditt inträde, användande och återanvändande av hemsida, (iii) Ditt inträde, användande och återanvändande av casinots server, (iv) Din medverkan i casinospelen, eller, (v) Ditt mottagande av pris.

18.5. VIDARE SKADESTÅNDKLAUSUL

Du kommer vidare och specifikt ta på dig ansvaret för Paf Multibrand Limited, dess anställda, tjänstemän, chefer och var och en som associeras eller är affiliate, mot alla kostnader, utgifter, skulder och skador som uppstår till följd av legal eller annan handling mot eller för dig på grund av all form av interaktion med casino eller någon av dess anställda, tjänstemän, chefer och var och en som är associerad organisation eller affiliate. Den här typen av handling ska inkludera (men är inte nödvändigtvis begränsad till) alla handlingar som kan uppstå som ett resultat av kriminalisering av vadslagning online inom din jurisdiktion.

18.6. KOMMUNIKATION OCH OPT-OUT AVTAL

Genom att registrera ett låtsas eller verkligt konto medger du härmed att du ger oss ditt samtycke till att kontakta dig via allt typer av kommunikationer (i skriftlig eller muntlig form inklusive, men inte begränsat till, email, telefon och SMS) vad gäller frågor som har med ditt konto att göra. För att avprenumerera på en viss eller alla former av marknadsföringskommunikation, vänligen kontakta [email protected].

18.7. HELA AVTALET

Reglerna och villkoren i detta dokument representerar hela, slutliga och exklusiva avtalet mellan dig och Paf Multibrand Limited och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Paf Multibrand Limited vad gäller bestämmelsen och användandet av hemsidan och våra tjänster.

18.8. OREGELBUNDET SPEL

Innan några uttag behandlas kommer ditt spel att ses över för oregelbundna spelmönster. I strävan efter rättvist spel kommer, jämna, noll eller lågmarginalssatsningar eller hedge-vadslagning att ses som oregelbundet spel för bonusomsättningskrav. Andra exempel på oregelbundet spel inkluderar men är inte begränsat till att lägga enkla satsningar lika med eller större än 30 % av värdet för bonusen som tillerkänts kontot tills det tillfälle då omsättningskraven för bonusen har mötts. Skulle casinoteamet anse att oregelbundet spel har förekommit förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att undanhålla uttag och/eller konfiskera vinster.

18.9. SKATT

Du har ensam ansvaret för alla gällande skatter på priser och/eller vinster som du tar emot från Paf Multibrand Limited.

18.10. VALUTA

Alla utbetalningsbelopp som visas och som relaterar till satsningar och vinster citeras med symbolen för den valuta som du spelar med.

18.11. FORCE MAJEURE

Paf Multibrand Limited skall inte ansvara för brister, förseningar av någon av våra förpliktelser i användarvillkor som orsakas av händelser som vi rimligen inte kan kontrollera.

18.12. INGET INSTITUT

Inget i dessa Regler och villkor ska tolkas som skapande av institut, partnerskap, stiftelse, fiduciariskt förhållande eller alla andra former av samriskföretag mellan dig och oss.

18.13. SEVERABILITYKLAUSUL

Om någon av Reglerna och villkoren av en kompetent myndighet fastställs vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara på något vis kommer den regeln, villkoret eller bestämmelsen att skiljas av från återstående regler, villkor och bestämmelser som fortsätter att vara giltiga så långt som lagen tillåter. I sådana fall kommer den del som bedöms som ogiltig och icke genomförlig att rättas på ett sätt som är i linje med gällande lag för att reflektera, så nära som möjligt, Paf Multibrand Limiteds ursprungliga avsikt.

18.14. FÖRKLARING AV REGLER OCH VILLKOR

Vi anser att dessa Regler och villkor är rättvisa. Om du behöver rådgivning omkring dessa eller om andra delar av vår service, vänligen kontakta oss på [email protected]. Notera att all korrespondens och telefonsamtal kan spelas in både för spelares och Paf Multibrand Limiteds skull.

19. GENERELLA REGLER FÖR BETTING

19.1. Resultatet för en marknad är avgjort så snart som detta är fastställt.

Om en marknad inte är fastställd tidigare under spelet, kommer Paf Multibrand Limited att avgöra resultatet av spelet så snart som den normala tiden för matchen är över, detta om inget annat anges i marknadens beskrivning på hemsidan.

Exempel 1: Matchvinnare 1x2 marknaden av ett event fastställs då den normala tiden för eventet har nått sitt slut. Fotboll 1x2 matchvinnare fastställs efter 90 minuter, inklusive extra minuter som begärs av matchens domare som “normal duration”.

Om ett event drivs till övertid (när normal duration inte ger en vinnare) kommer alla marknader som tydligt fastslår att de kan innefatta övertid ge utbetalning när övertiden är över. Straffar (eller andra avgörande händelser) som kan följa tas inte i beaktning såvida detta inte framgår tydligt av marknaden.

Event som av olika skäl inte kommer igång i tid eller som skjuts upp kan lämnas öppna och alla satsningar förblir giltiga om eventen drar igång inom 48 timmar från den ursprungliga starttiden. I andra fall förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att ogiltigförklara satsningar på sådana senarelagda event och att återbetala satsningarna till spelare.

För event som läggs ner efter start och sedan fortsätts av organisatören inom 48 timmar efter officiell starttid förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att behålla alla satsningar giltiga och att avgöra i enlighet med detta resultat.

För events som läggs ner efter starttiden och som sedan inte fortsätter inom 48 timmar kommer Paf Multibrand Limited att avgöra alla fastställda marknader avgjorda på toppen och ogiltigförklara resten genom att återbetala satsningar till spelare. Men i sådana fall förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att ogiltigförklara alla satsningar för sådana nedlagda event och återbetala satsningar till spelare.

För ovan allmänna regel finns det undantag som:

Tennismatcher hålls öppna med alla satsningar giltiga tills organisatör utser en vinnare. I sådana fall gäller inte 48-timmarsregeln. Men om en spelare drar sig ur kommer alla matcher avgjorda i pitchen att betalas i enlighet med detta och resten deklareras ogiltigt och annullerat. För att undvika ovisshet om en tennisspelare drog sig ur innan sista poängen är matchvinnaren ogiltig. Men alla marknader som relaterar till särskilda set eller game kommer att avgöras därefter.

Basebollmatcher där två lag spelar två matcher i rad ses som Match 1 och Match 2 och kommer att avgöras som kronologiskt spelade med alla satsningar giltiga. För att undvika tvivel om Lag A spelar mot Lag B två gånger kommer resultatet från Match 1 räknas för satsningar på Match 1 i enlighet med ursprungligt schema. Och resultatet från Match 2 kommer att räknas för satsningar gjorda på Match 2 i enlighet med ursprungligt schema. 48-timmars-regeln är giltig.

19.2. Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att inte ta emot alla eller delar av satsningar utan att ge en anledning till spelare. Om en satsning inte tas emot kommer spelarens insats att betalas tillbaka.

19.3. Innan ett event startar förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att ogiltigförklara eller makulera en del eller hela satsningen efter att den har tagits emot utan att ge en anledning till spelaren.

När ett event har startar förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att ogiltigförklara eller makulera en del eller hela satsningen efter att den har tagits emot om det finns en god anledning till detta som:

 • Fel i ordval (uppenbart fel) för eventet, odds eller starttid.

 • Spelaren försöker komma runt våra gränser (möjlig utbetalning) och riskhantering genom att lägga flera identiska och liknande satsningar eller genom att öppna flera olika konton.

 • Spelaren drar nytta av offentliga uttalanden eller hemlig information som han eller hon har och som avgör resultatet av satsningen.

 • Spelaren har kombinerat relaterade satsningar.

 • Spelaren tar en aktiv del av eventet som spelare, domare, manager eller har ett direkt eller indirekt förhållande med någon som deltar i eventet.

 • Paf Multibrand Limited råkar ut för tekniskt fel och erbjuder felaktiga odds eller event.

 • Alla andra giltiga anledningar som vederbörligen delges Spelaren vid begäran.

  19.4. Maxvinst per biljett är €50,000 eller 500,000 SEK.

  19.5. Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att makulera alla satsningar på ett event om det inträffar förändringar vad gäller eventets arena.

  19.6. Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att makulera alla satsningar om det uppstår radikala förändringar vad gäller omständigheterna omkring ett event som till exempel längd på speltid, distans i lopp eller antal spelperioder och så vidare.

  19.7. Om Paf Multibrand Limited misstänker att ett sports betting event är bedrägligt eller med hög trolighet för matchfixning så att vissa individer kan veta resultaten i förväg förbehåller sig Paf Multibrand Limited rätten att:

 • Behålla specifika satsningar ouppklarade

 • Informerar relevanta myndigheter och regeringsorgan (ESSA, Sportradar, Federations) om detta, beroende på vilken myndighet som Paf Multibrand Limited regleras av och samarbetar med

 • Vänta på att det kommer en dom som feedback från dessa organisationer eller myndigheter

 • Betala ut eller ogiltigförklara satsningen baserat på dom från relevanta organisationer och myndigheter

Om systemet avbryts tekniskt av någon anledning under event och under satsning, kommer Paf Multibrand Limited att följa standardkontroller såsom tillgängliga medel, korrekt pris och så vidare. Och Paf Multibrand Limited förbehåller sig rätten att därefter ta emot eller avvisa satsningen. I sådant fall måste spelaren logga in så snart som systemet är tillgängligt och besöka sin sida för satsningshistoria för att bekräfta om satsningen har tagits emot eller inte.

Förklaringar av specifika betting typer

Målskytt: Första, sista, närsomhelst

Tillämpas bäst under vanlig tid. Självmål (baserade på officiell myndighet) utesluts eller räknas som “ingen målskytt” om matchen bara har ”självmål”.

En satsning på Första målskytt kommer att ses som förlorad om en spelare aldrig spelar eller kommer med i matchen efter att det första målet redan är gjort. Förutom i det fall att det blir självmål vilket ignoreras.

Satsningar på sista målskytt kommer att ses som förlorade om en spelare aldrig spelar. Målskytten räknas som vilken spelare som helst oavsett av vilken tid han gick med i matchen.

Satsningar på målskytt närsomhelst gäller alla spelare som är med i matchen. Detta oavsett av den tid de kom med. Satsningar på målskytt närsomhelst anses förlorade om en spelare aldrig spelar.

I det fall att en match avbryts men åtminstone ett mål har gjorts kommer satsningar på första målskytt att gälla medan satsningar på den sista målskytten blir ogiltiga. Satsningar på målskytt närsomhelst för den här spelaren avgörs som vinnare medan satsningar på andra spelare är ogiltiga.

20. HEAD 2 HEAD SATSNINGAR

20.1. Förutse vilken av deltagarna som tar första plats eller som kommer att ha bättre resultat eller fler poäng. För att de här satsningarna ska gälla måste båda deltagarna delta aktivt i eventet. Om de två deltagarna får precis samma resultat och det blir lika kommer alla satsningar att vara ogiltiga.

21. OUTRIGHT BETS / RAKA SATSNINGAR

21.1. Förutse vilken av deltagarna (3 eller fler) som tar första plats eller som kommer att ha bättre resultat eller fler poäng. För att dessa satsningar ska gälla måste alla deltagare vara med aktivt i eventet.

Om en eller fler deltagare inte kommer att delta i eventet kommer oddsen för resten av deltagarna att räknas om och avgöras med en reducering av oddsen. Detta görs genom att sannolikheten för deltagaren som fattas läggs till resten av deltagarna med samma marginal.

Om två eller fler deltagare får precis samma vinstresultat och det därmed blir lika kommer tillämpliga odds vara samma som accepterade odds delat med antal deltagare (till exempel med ursprungliga odds på 2.70 och 3 deltagare som får samma resultat så blir slutliga odds: 2.70 / 3 = 0.90). Detta såvida inte organisationen som bestämmer reglerna för eventet väljer ut en vinnare med ett extra kriterium för statistik (till exempel passning).

22. BOOKING MARKETS

22.1. Ett gult kort räknas som ett kort. Ett rött kort räknas som två kort. Om en spelare får ett gult plus ett andra gult som leder till ett rött räknas detta allt som allt som tre kort. Därmed kan en spelare inte få mer än tre kort. Utbetalning kommer att baseras på tillgängliga kortdata som framkommer under den normala speltiden för ett event. Kort som visas efter den sista visselblåsningen kommer inte att beaktas. Kort för icke-spelande spelare (spelare som redan har ersatts, coacher, spelare på bänken som inte har varit med i spelet) kommer inte att beaktas.

23. BOOKING MARKETS MED POÄNG

23.1. Ett gult kort räknas som 10 poäng och det röda och andra gul-röda som 25 poäng. Det andra gula kortet som leder till ett rött kort räknas inte. Därmed kan en spelare inte få mer än 35 poäng.

Utbetalning baseras på all tillgängliga kortdata som framgår under normal speltid för eventet. Kort som visas efter den sista visselblåsningen kommer inte att beaktas. Kort för icke-spelande spelare (spelare som redan har ersatts, coacher, spelare på bänken som inte har varit med i spelet) kommer inte att beaktas.

24. HÖRNOR

24.1. En hörna räknas för relevant utbetalning enbart då den har genomförts. Hörnor som vinns av lag men som inte genomförs räknas inte för utbetalning på satsning.

25. INTERVALLER

25.1. Första intervallen räknas som tidsperioden från 00.01 till avslutning av minuten som anges som sista minuten. För att undvika tvivel ses intervallen på 1–15 minuter som perioden från 00.01 till 15.00.

Sista intervallen av en tidsperiod ses som angiven minut till slutet på perioden som bestämt av domare. För att undvika tvivel ses intervallen 30–45 minuter som en period från 30.01 till slutet av den första halvleken. Intervallen 75–90 minuter ses som perioden från 75.01 till slutet av fulltid.